Villkor för Internetauktionen

Sålt objekt tillfaller den som innehar högsta budet när tiden gått ut för respektive objekt. Om endast ett bud inkommit vid utgången, erhåller budgivaren objektet till minimipris (utropspris). Om fler än ett bud inkommit, erhåller den högst bjudande kunden objektet för näst högsta budet + höjningstakten (detta för att skilja buden åt). Vid lika bud gäller först inkomna.

Efter budläggning bör man alltid kontrollera vem som har högsta budet genom att titta på textraden "Högsta bud hos kund #", som Ni hittar på den detaljerade sidan för objektet (samma sida Ni lägger Era bud ifrån).

På klubbat pris tillkommer köparprovision på totalt 25% samt 60 SEK/objekt i slagavgift. Betalning och avhämtning skall ske inom 10 dagar från erhållet besked om inköp. Därefter debiteras förvaringsavgift med 30 SEK per objekt och dag, såvida inget annat är överenskommet. Budgivare godkänner att ersättning eller skadestånd EJ utgår vid eventuella tekniska fel.

Era personliga uppgifter kommer ej att lämnas ut förutom till transportör om ni beställt hemleverans genom tredje part.

Som registrerad köpare och säljare godkänner jag att mina personuppgifter sparas så att nödvändiga redovisningar och bokföring kan ske liksom att jag kan bli kontaktad vid förfrågningar via angiven mail, adress eller telefon. Vidare godkänner jag att mina uppgifter sparas så att jag kan bjuda och delta i auktionerna tills dess jag meddelat annat. Som kund har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att du som kund har rätt att få information om dina sparade uppgifter och i vissa fall få dina uppgifter raderade eller blockerade eller att få ut eller flytta dina uppgifter. Genom att använda hemsidan godkänner jag cookies. För privata köpare som är att anse som konsument gäller 14 dagars ångerfrist enl. lagen om distansavtal.

Som registrerad köpare och säljare garanterar jag att lämnade personuppgifter är korrekta.

Vi använder oss av cookies för att förbättra våra tjänster. Genom att besöka denna sida accepterar du vårt användande av cookies.